Welkom op de website van MvS Management & Advies

 
OVER MIJ
Zowel zakelijk als privé omschrijft men mij als betrouwbaar, inspirerend, resultaatgericht, besluitvaardig en ondernemend. Mijn focus ligt op het snel analyseren en concretiseren zodat doelen binnen afgesproken kaders gerealiseerd worden. Ik doe dit op een pragmatische wijze. Ik werk op basis van inlevingsvermogen, relativering en volharding en houd daarbij rekening met mogelijkheden van mensen en middelen. Met ruime ervaring in management en projecten ben ik in staat snel te schakelen en in te werken. Daarnaast ben ik in staat vanuit verantwoord ondernemerschap kansen om te zetten in duurzame resultaten.  

Opleiding en achtergrond

 • Master Public en Non- Profit management
 • Managementtraining voor operationeel leidinggevenden
 • Lerarenopleiding Verpleegkunde
 • A-inservice Verpleegkunde
 • Diverse trainingen en cursussen die toepasbaar zijn in de functie van manager zoals het schrijven van beleids- en adviesrapporten en team-development trainingen

Specialisme        

 • Dringt snel tot de kern van het probleem door en stelt orde op zaken
 • Daadkrachtig analyseren en toewerken naar een verbeterplan
 • Verbindingen maken en toewerken naar resultaatverantwoordelijkheid
 • Opzetten en implementeren van nieuwe projecten/processen
 • Aandacht voor culturele diversiteit binnen het onderwijs
 • Op een realistische, directe en zorgvuldige manier mensen in hun kracht zetten en  begeleiden naar  een plek waar ze weer met plezier werken 

Ambitie

 • Pragmatisch stellen van duidelijke doelen
 • Realiseren en implementeren van doelstelling
 • Focus op het resultaat met aandacht voor de mogelijkheden van mensen

 Inzetbaar

 • Hoger – en middenmanagement (tijdelijk niet beschikbaar)
 • Crisis- en verandermanagement (tijdelijk niet beschikbaar)
 • Adviseur
 • Projectleider 
 • Raad van Toezicht

 Ervaring

 • Ik heb ruim 11 jaar ervaring op zowel strategisch als operationeel leidinggevend niveau binnen mbo, vavo, volwasseneneducatie, inburgering en VSV-trajecten. In deze functies heb ik tevens succesvol onderwijs- en oriëntatietrajecten voor niet-Nederlandstaligen binnen het mbo opgezet waarbij ik nauw heb samengewerkt met andere scholen, gemeenten en organisaties binnen het sociale domein. Daarnaast heb ik de organisatie van de centraal ontwikkelde examens taal- en rekenen voor het mbo succesvol binnen een organisatie opgezet en geïmplementeerd. 
 • Van aug. 2017 tot en met dec. 2017 ben ik als locatiemanager a.i. bij het Noorderpoort verantwoordelijk geweest voor de aansturing van de dagelijkse gang van zaken, het team weer in zijn kracht krijgen, de basis op orde krijgen, zorgdragen voor een heldere communicatiestructuur/cultuur en een goede implementatie van Xedule. Daarnaast heb ik de samenwerking met externe partners geïntensiveerd, het team-ambitieplan versterkt en meegekeken in de voorbereiding van het inspectiebezoek.
 • Momenteel ben ik werkzaak als interim teammanager van de studentenservices bij Aventus Apeldoorn. Deze opdracht is gestart in maart 2018 en is verlengd tot  7 juli 2019. Tijdens deze opdracht ben ik verantwoordelijk voor de transitie van de loopbaanexperts van centraal naar decentraal en het mede vormgeven van Passend Onderwijs.
 • Eind oktober 2018 ben ik gestart als interim teamleider van het vmbo en de brugklassen bij het Zwin College in Oostburg. 
 • Sinds 01-07-2019 ben ik gestart als Rector van het Zwin College in Oostburg en om die reden niet meer inzetbaar als interimmanager. Wel als adviseur of toezichthouder.