Welkom op de website van MvS Management & Advies


INTERIMMANAGEMENT (tijdelijk niet inzetbaar)

Onderwijs is onderhevig aan veranderingen die soms vragen om een objectieve en frisse blik. Daarnaast kunnen op managementniveau medewerkers tijdelijk uitvallen door ziekte of zwangerschap. Strategie en bedrijfsvoering loopt echter gewoon door. 

Als interimmanager neem ik ruime ervaring mee vanuit onderwijs en zorg. Daarnaast heb ik vanuit vorige functies veel samengewerkt met gemeenten en andere partijen in het sociale domein. Ik ben in staat objectief en zonder beperkingen, met oog voor de bedrijfscultuur, te analyseren en doelgericht aan de slag te gaan. Daarbij heb ik aandacht voor het zoeken van verbindingen en zet medewerkers dusdanig in hun kracht dat doelstellingen worden behaald.

Mijn ervaring als leidinggevende in het mbo, volwasseneneducatie, inburgering en vavo en mijn kennis van zorg en het sociale domein resulteert in een brede inzetbaarheid in het mbo, het vo en desgewenst in de zorg en binnen het sociale domein. Mijn ondernemende karakter helpt bij het omzetten van kansen in concrete acties.

TOEZICHTHOUDER

Door mijn ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs ben ik ook inzetbaar als toezichthouder. 

ADVIES

PARTICIPATIE EN SCHOLING VLUCHTELINGEN EN NIEUWKOMERS

De culturele diversiteit in onze samenleving wordt groter en in een aantal beroepsgroepen neemt de roep naar goed en juist gekwalificeerd personeel toe. Een kans voor gemeenten, werkgevers en het mbo om vluchtelingen en nieuwkomers op de juiste wijze te scholen en te begeleiden zodat dit kan bijdragen aan de vraag juist gekwalificeerd personeel af te leveren op de arbeidsmarkt. Vluchtelingen en nieuwkomers krijgen zo de kans blijvend te participeren in beroep en samenleving in Nederland.

Ik ondersteun  gemeenten, werkgevers en mbo-scholen om te komen tot een passend scholings- en begeleidingsaanbod voor vluchtelingen en nieuwkomers. Door de kennis en ervaring die ik inbreng, ben ik in staat snel resultaat te boeken.